Η Κρίση και η Κριτική


Η καθαρή κριτική του πολεμιστή

Ο πολεμιστής έχει προτίμηση και αποφεύγει να έχει γνώμη για το κάθε τι, και ειδικά δεν θα την πει αν δεν του την ζητήσουν, σε ό,τι δεν τον αφορά πολύ.
Δεν θα πάει ποτέ να διορθώσει το κόμμα και το ( ν ) που  λείπει σε μια  ανάρτηση που για την ορθογραφία δεν ομιλεί.
Προτιμά να έχει μια άποψη για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν, μελετά και ερευνά και του αρέσει να την συζητά  διαλεκτικά και διαλλακτικά.
Ο πολεμιστής δεν  κρίνει πρόσωπα, αλλά καταστάσεις και θεσμούς σε υπερβατική αναφορά με το πνεύμα της εποχής και όχι με το γράμμα  μιας στερεότυπης  εμμονής.
Η κριτική του πολεμιστή είναι πάντα αποστασιοποιημένη  και  με, της  νηφαλιότητος τον μανδύα ενδεδυμένη.
Τη μεγαλύτερη κριτική, ο πολεμιστής την έχει κάνει  πρωτίστως στο εαυτό του πριν και ό,τι απομένει, είναι  μια   κατάθεση καθαρή, για τι κάνει, το πως και το γιατί.
Πάντα αφήνει ένα περιθώριο και μακρύ το σχοινί για   αναπτυχθεί μια αλληλεπίδραση οντολογική, παρατηρώντας και τον εαυτό του σε πλαίσιο  των  Όντων, εναργή.
Οι λόγοι του πολεμιστή  στην ευθεία την  τελική, είναι ακριβείς, κοφτεροί , δίκαιοι, αναλυτικοί, συνθετικοί, σύντομοι ,σαφείς  σε κρίση και διάκριση , σκοπευτική.
Αφορούν την κριτική του καθαρού  Λόγου και ΝΟΥ
όπως ήταν από την Αρχή στον κήπο της Δημιουργίας των Λέξεων, του Ηριδανού Ποταμού
ΕΛΖΙΝ

Advertisements