Νοτόθεν


Ο ΝΟΤΟΣ

Το θάρρος, η τιμή,η ενέργεια, το άψογον πνεύμα, η ολοκλήρωση,

η  ζωτικότητα των πολεμιστών

ΕΛΖΙΝ

Advertisements