Ο Ύπνος του Πολεμιστή


Ο πολεμιστής  προσέχει τον ύπνο του γιατί είναι η συνάντηση με την ψυχή του. Πριν κοιμηθεί κάνει τον απολογισμό, την ανακεφαλαίωση της ημέρας, διορθώνει   τα λάθη του, τακτοποιεί τις σκέψεις με σωστό εσωτερικό  μονόλογο, ηρεμεί τις απόροιες του  φωτεινού αυγού του. Για να κοιμηθεί κάποιος καλά πρέπει να έχει περάσει και την ημέρα του  σωστά, κάνοντας σωστή χρήση όλων  των αντικειμένων και υποκειμένων, αλλά για συναντηθεί με το άλλο του Εαυτό, τον ενεργειακό, πρέπει να ειναι άψογος νους στο πεδίο το φυσικό. Η συνάντηση αυτή είναι υψίστης σημασίας γιατί καθορίζει την καλή υγεία και φυσική κατάσταση του ανθρώπου και την πνευματική του εξέλιξη.Το ενεργειακό σώμα ως καθαρή ενέργεια δεν υπόκειται σε περιορισμούς, όπως το φυσικό,έτσι μπορεί να κινηθεί στο χρόνο και στο  χώρο  και η τηλεμεταφορά είναι γεγονός στον  νέο ΤΗΛΕΜΑΧΟ. Στα Ομηρικά Έπη υπογραμμίζεται   με πολλούς τρόπους και ιδίως στην ένωση του Διός με την  Ήρα στην ραψωδια Ξ και στην συνάντηση του Οδυσσέα με την Πηνελόπη στη ραψωδία ψ
ΕΛΖΙΝ

Advertisements